Developerská činnosť

PRIPRAVUJEME stavbu  6 B.J. Kalvária, Košice

 

 

 

Základné podklady na prevzatie