Realizovali sme s podporou EÚ

eu-bok

op-kahr2

Zakúpenie novej inovatívnej galvanickej linky
pre povrchovú úpravu kovov
pre spoločnost MARISS s.r.o.

Prijímateľ: MARISS, s.r.o.    
Ružová 2691/11,   075 01  Trebišov

Miesto realizácie projektu:
Družstevná 2487,   075 01  Trebišov

Začiatok realizácie: 21.10.2014
Ukončenie realizácie: 3.12.2014

Stav „pred“: Povrchovú úpravu zinkových odliatkov galvanizovaním naša spoločnosť riešila formou kooperácie, ale tá z hľadiska dopravných nákladov a vyšších nákladov za subdodávku bola málo efektívna.

Stav „po“:  Nárast objednávok na základe existujúcich a nových zmluvných vztahov prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a zlepšovaniu hospodárskych výsledkov spoločnosti.

www.economy.gov.sk